Small Milan Case with Boxed Diamond Monogram  (6" x 4")

Large Milan Case  (8" x 5 1/2")

Large Milan Case   (8" x 5 1/2")

Small & Large Milan Case

small (6" x 4") large (8" x 5 1/2") Jumbo (11 1/2" x 7")